Prispevki

Nekaj utrinkov iz prireditve:

ozio_gallery_nano

 

V ŠKT društvu Levpa bo v spominu na letošnje leto, poleg na primer vseh uspešno izpeljanih prireditev, druženj, sodelovanja (septembrska prireditev v Italiji Obmejni okusi - »Gusti di frontiera« 2011), martinovanja v Prekmurju, v Levpi ostal tudi dogodek povezan s formalnim začetkom uporabe večnamenskega objekta Levpa.

Objekt je komisija pregledala dne, 30. 8., tehnični pregled pa je zajemal dvorano in spodnje prostore: pisarni za KS Levpa in ŠKTD Levpa, sejno sobo, prostor namenjen druženju mladine, kurilnico, sanitarije; prostori nad dvorano, namenjeni apartmajem, pa zaradi nedokončanih del niso bili njegov predmet. Predsednik društva Aleksander Štrukelj pravi, da se v zvezi z oddajo apartmajev že pojavljajo povpraševanja potencialnih gostov, pri čemer prihaja zanimanje s strani ljudi, kateri želijo nekaj oddiha od mestnega življenja ter od tistih, ki živijo izven Slovenije in bi se kot izseljenci in krajani želeli večkrat vračati. Glede tehnične komisije pravi, da ni imela večjih pripomb, ker je objekt grajen kot manj zahtevna gradnja, bile pa so neke pomanjkljivosti pri definiranju dokumentacije, manjši popravki na vratih zaradi požarne varnosti ter nekaj dodatnih označb. Slednje se je z veliko angažiranostjo gospe Rosane Ščančar v roku enega meseca tudi odpravilo.

Objekt je uporabno dovoljenje pridobil dne, 21. 10., za kar gre po besedah predsednika zahvala občini, gospe Ščančar, svetnikom, gospodu županu Andreju Maffiju, predsedniku KS Štruklju, bivšemu predsedniku ŠKT društva Levpa Miranu Jugu in krajanom. Predsednik društva Štrukelj pravi, da se lahko v dvorani pogosti 100–120 ljudi, poleg tega pa je v njej dovolj prostora za plesišče. Dne, 18. 11. je v dvorani bil prvič po uporabnem dovoljenju organiziran ples s skupino 7ŠRIT, kjer se je v ogrevanih prostorih zbralo kar nekaj ljudi, v dvorani pa se je ob ponudbi hrane in pijače veselo plesalo. Poleg omenjenega dogodka naj izpostavimo kulturno prireditev "Štefanovo v Levpi", na cerkveni praznik sv. Štefana, 26. 12., z igro Gledališkega društva Kontrada Kanal, nastopom Moškega pevskega zbora Lig, harmonikaši iz bližnje okolice ter živo glasbo v večernih urah.

S pridobitvijo uporabnega dovoljenja se je pojavil nov zagon in številne želje po še intenzivnejšem druženju, rekreiranju, nabiranju moči in znanja, zabavanju ter razmišljanju o drugih možnostih, ki jih objekt ponuja. Po besedah Štruklja se bo društvo trudilo, da bo objekt v prihodnje nudil čim večjo ponudbo in s tem zadovoljstvo za naš kraj in širšo okolico. Podobne besede in misli se bodo nedvomno še pojavile ob otvoritvi objekta prihodnje leto.

 

Levpa, 23. 11. 2009

Letošnje leto je četrto leto zapored, ki je povezano z gradnjo večnamenskega objekta v Levpi. Poleg letošnjega rednega dela, se je društvo soočalo z intenzivno gradnjo. Tako nam bo v spominu ostalo predvsem kot najnapornejše leto do sedaj.

V letu 2009 smo uspešno pridobili za gradnjo objekta nepovratna sredstva iz dveh razpisov, in sicer iz razpisa Fundacije za šport ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Na oba razpisa se je društvo prijavilo samo. Miran Jug, vodja projekta, šteje za letošnji največji dosežek ravno drugi razpis, ki je bil zasnovan v okviru Lokalno akcijske skupnosti LAS za razvoj in prijavljen v okviru letno izvedbenega načrta na MKGP. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Glavne aktivnosti projekta vključujejo gradbeno obrtniška dela za ureditev skupnih prostorov v večnamenskem objektu. Oktobra 2009 smo uspešno zaključili prvo fazo projekta. Tako nam ostaja še druga faza, predviden zaključek projekta pa je konec januarja 2010.

Vsi uspehi so posledica dobrega dela in močne volje vodje projekta ter ostalih članov društva. »Zasluge za trenutno stanje in doseženo imajo predvsem naši člani in članice v društvu. Za njihovo kakršnokoli po. moč in prostovoljno delo se jih iskreno zahvaljujem. . Moje zahvale gredo tudi zaposlenim na Posoškem razvojnem centru Tolmin, ki pokriva področje razvoja podeželja ter zaposlenim na Turistično informacijskem centru Kanal, ki so mi izkazali podporo, si vzeli čas in se trudili skupaj z mano pri zbiranju potrebne dokumentacije. Nenazadnje gre zahvala tudi Občini Kanal ob Soči, ki je v zadnjem, ključnem trenutku pripomogla k temu, da bo evropska skupnost lahko refundirala sredstva sorazmerno s plačanim deležem, tako nam-društvu kot njim.« je povedal Miran Jug. Dodaja tudi, da je po vseh mukah, križih in težavah Levpa končno le dobila večnamenski objekt, ki ga je čakala približno 50 let.

Prostori v objektu čakajo na opremo, na razsvetljavo, ki je druga faza projekta LAS za razvoj, na uporabno dovoljenje ter nenazadnje na dušo, ki jo bomo sooblikovali prav vsi.

Ja, to je zelo stara želja krajanov Levpe, saj se o tem govori, po pripovedovanju starejših, že od leta 1960. Od leta 1972 naprej obstajajo zapisniki sveta KS, iz katerih je razvidno, da je bilo občasno na dnevnem redu tudi gradnja takega prostora. Povedati moram, da Levpa nikoli ni imela določenega prostora, kjer bi se lahko ljudje sestajali - sestankovali in podobno. Mladina je imela malo večjo sobo v stavbi kmetijske zadruge v Levpi, kjer se je dobivala kar nekaj let. Ko pa je kmetijska zadruga Vipava to sobo prodala zasebniku, je mladina ostala brez strehe nad glavo. Želja, da bi zgradili objekt, ni nikoli zamrla, saj so jo poskušali predsedniki KS z manjšimi idejnimi načrti uresničiti, še več, kupovali so celo že gradbeni material, žal, so se tu aktivnosti ustavile.