V ŠKT društvu Levpa bo v spominu na letošnje leto, poleg na primer vseh uspešno izpeljanih prireditev, druženj, sodelovanja (septembrska prireditev v Italiji Obmejni okusi - »Gusti di frontiera« 2011), martinovanja v Prekmurju, v Levpi ostal tudi dogodek povezan s formalnim začetkom uporabe večnamenskega objekta Levpa.

Objekt je komisija pregledala dne, 30. 8., tehnični pregled pa je zajemal dvorano in spodnje prostore: pisarni za KS Levpa in ŠKTD Levpa, sejno sobo, prostor namenjen druženju mladine, kurilnico, sanitarije; prostori nad dvorano, namenjeni apartmajem, pa zaradi nedokončanih del niso bili njegov predmet. Predsednik društva Aleksander Štrukelj pravi, da se v zvezi z oddajo apartmajev že pojavljajo povpraševanja potencialnih gostov, pri čemer prihaja zanimanje s strani ljudi, kateri želijo nekaj oddiha od mestnega življenja ter od tistih, ki živijo izven Slovenije in bi se kot izseljenci in krajani želeli večkrat vračati. Glede tehnične komisije pravi, da ni imela večjih pripomb, ker je objekt grajen kot manj zahtevna gradnja, bile pa so neke pomanjkljivosti pri definiranju dokumentacije, manjši popravki na vratih zaradi požarne varnosti ter nekaj dodatnih označb. Slednje se je z veliko angažiranostjo gospe Rosane Ščančar v roku enega meseca tudi odpravilo.

Objekt je uporabno dovoljenje pridobil dne, 21. 10., za kar gre po besedah predsednika zahvala občini, gospe Ščančar, svetnikom, gospodu županu Andreju Maffiju, predsedniku KS Štruklju, bivšemu predsedniku ŠKT društva Levpa Miranu Jugu in krajanom. Predsednik društva Štrukelj pravi, da se lahko v dvorani pogosti 100–120 ljudi, poleg tega pa je v njej dovolj prostora za plesišče. Dne, 18. 11. je v dvorani bil prvič po uporabnem dovoljenju organiziran ples s skupino 7ŠRIT, kjer se je v ogrevanih prostorih zbralo kar nekaj ljudi, v dvorani pa se je ob ponudbi hrane in pijače veselo plesalo. Poleg omenjenega dogodka naj izpostavimo kulturno prireditev "Štefanovo v Levpi", na cerkveni praznik sv. Štefana, 26. 12., z igro Gledališkega društva Kontrada Kanal, nastopom Moškega pevskega zbora Lig, harmonikaši iz bližnje okolice ter živo glasbo v večernih urah.

S pridobitvijo uporabnega dovoljenja se je pojavil nov zagon in številne želje po še intenzivnejšem druženju, rekreiranju, nabiranju moči in znanja, zabavanju ter razmišljanju o drugih možnostih, ki jih objekt ponuja. Po besedah Štruklja se bo društvo trudilo, da bo objekt v prihodnje nudil čim večjo ponudbo in s tem zadovoljstvo za naš kraj in širšo okolico. Podobne besede in misli se bodo nedvomno še pojavile ob otvoritvi objekta prihodnje leto.