Levpa, 23. 11. 2009

Letošnje leto je četrto leto zapored, ki je povezano z gradnjo večnamenskega objekta v Levpi. Poleg letošnjega rednega dela, se je društvo soočalo z intenzivno gradnjo. Tako nam bo v spominu ostalo predvsem kot najnapornejše leto do sedaj.

V letu 2009 smo uspešno pridobili za gradnjo objekta nepovratna sredstva iz dveh razpisov, in sicer iz razpisa Fundacije za šport ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Na oba razpisa se je društvo prijavilo samo. Miran Jug, vodja projekta, šteje za letošnji največji dosežek ravno drugi razpis, ki je bil zasnovan v okviru Lokalno akcijske skupnosti LAS za razvoj in prijavljen v okviru letno izvedbenega načrta na MKGP. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Glavne aktivnosti projekta vključujejo gradbeno obrtniška dela za ureditev skupnih prostorov v večnamenskem objektu. Oktobra 2009 smo uspešno zaključili prvo fazo projekta. Tako nam ostaja še druga faza, predviden zaključek projekta pa je konec januarja 2010.

Vsi uspehi so posledica dobrega dela in močne volje vodje projekta ter ostalih članov društva. »Zasluge za trenutno stanje in doseženo imajo predvsem naši člani in članice v društvu. Za njihovo kakršnokoli po. moč in prostovoljno delo se jih iskreno zahvaljujem. . Moje zahvale gredo tudi zaposlenim na Posoškem razvojnem centru Tolmin, ki pokriva področje razvoja podeželja ter zaposlenim na Turistično informacijskem centru Kanal, ki so mi izkazali podporo, si vzeli čas in se trudili skupaj z mano pri zbiranju potrebne dokumentacije. Nenazadnje gre zahvala tudi Občini Kanal ob Soči, ki je v zadnjem, ključnem trenutku pripomogla k temu, da bo evropska skupnost lahko refundirala sredstva sorazmerno s plačanim deležem, tako nam-društvu kot njim.« je povedal Miran Jug. Dodaja tudi, da je po vseh mukah, križih in težavah Levpa končno le dobila večnamenski objekt, ki ga je čakala približno 50 let.

Prostori v objektu čakajo na opremo, na razsvetljavo, ki je druga faza projekta LAS za razvoj, na uporabno dovoljenje ter nenazadnje na dušo, ki jo bomo sooblikovali prav vsi.