V večnamenskem objektu v Levpi smo organizirali dve dobrodelni prireditvi v namen družine Skrt iz Seniškega Brega. Družina Skrt je namreč nedavno izgubila družinskega člana Romana Skrta. Petčlanska družina je tako nenadoma ostala brez moža oziroma očeta. V družini so štirje še ne priskrbljeni otroci. Dekleti obiskujeta ena 7. razred OŠ , druga 1. letnik srednje šole, mlajša deklica ima tri leta in najmlajši deček je komaj dopolnil prvo leto svoje starosti. Družina nedvomno preživlja težke trenutke, zato smo se v okviru ŠKT društva Levpa odločili, da družini pomagamo.

 

Prvo dobrodelno prireditev smo organizirali 15. aprila 2012. K sodelovanju smo povabili vokalno skupino Liška dekleta. Liška dekleta so s svojim izvrstnim petjem navdušila vse udeležence. Prireditev je bila dobro obiskana in tako smo od prostovoljni prispevkov zbrali 1.072 €.

Drugo dobrodelno prireditev smo organizirali 27. Maja 2012. Na prireditvi so nastopili gledališka skupina Globočak s Kambreškega, ki je predstavila igro »Na kmetih«, moška vokalna skupina Lig in ženska vokalna skupina Brike iz Goriških Brd. Vsi nastopajoči so odlično odigrali svojo vlogo in tako prijetno navdušili polno dvorano večnamenskega objekta v Levpi. Poleg tega se je na dobrodelno prireditev odzval tudi prof. in skladatelj Štefan Mavri iz Avč. Izkupiček v vrednosti 144 € od njegovih osmih prodanih knjig z naslovom Biti sam, je namenil družini Skrt. Skupni izkupiček je tako na tej prireditvi skupaj s prodanimi knjigami znašal 1.216 €.

ŠKT društvo Levpa se iskreno zahvaljuje vsem nastopajočim, ki so z veseljem sprejeli sodelovanje, se odpovedali honorarju in nastopili v dobrodelni namen družine Skrt. Zahvaljujemo se tudi prof. in skladatelju Štefanu Mavriju, ki je izkupiček prodanih knjig namenil družini Skrt. Obenem se zahvaljujemo tudi vsem udeležencem, da ste se odzvali našemu vabilu in se udeležili na obeh prireditvah v tako velikem številu ter po svojih močeh in zmožnostih darovali za družino Skrt. Še enkrat hvala vsem, da ste nam pomagali, da smo s skupnim sodelovanje izpeljali to dobrodelno prireditev.

Poleg tega moramo omeniti, da se družina Skrt iz Seniškega Brega toplo zahvaljuje vsem nastopajočim, vsem udeležencem prireditve, članicam in članom ŠKT društva Levpa ter vsem krajanom, ki so jim nesebično odprli svoja srca in jim pomagali z dobrodelnostjo.

 

Utrinki iz prireditve...

ozio_gallery_nano